Seminggu lalu ibadah korban sempena Aidiladha sudah pun tamat dan agihan daging juga dilakukan kepada penduduk setempat dan fakir miskin.

Bagaimanapun timbul persoalan mengenai kaedah penyimpanan daging korban yang dikatakan tidak boleh disimpan lebih tiga hari.

Menjawab persoalan tersebut, pendakwah dan penulis, Ustaz Syed Shahridzan Syed Mohamed memberi penerangan terperinci di laman sosial Facebook (FB)nya.

Ustaz Syed Shahridzan berkata, menurut mazhab Syafi’ie diharuskan menyimpan daging korban walaupun melebihi tiga hari asalkan daging itu tidak rosak atau busuk sehingga menyebabkan pembaziran.

Bagaimanapun katanya, penyimpanan daging korban lebih dari 3 hari pernah dilarang oleh Rasulullah SAW, namun larangan itu sudah dimansuhkan atau disebabkan situasi sudah berubah sepertimana yang dinyatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab 'Raudah al-Tolibin':

“Boleh/harus seseorang menyimpan sebahagian dari daging korban. Rasulullah -sallallahu ‘alaihi wa sallam- pernah melarang menyimpan (daging korban) lebih dari tiga hari kemudian Baginda mengizinkannya. Menurut majoriti ulama larangan ini bermakna haram, manakala menurut Abu Ali al-Tobari, kemungkinan larangan ini bermaksud makruh.”

Imam Nawawi menyebut kemungkinan sebab larangan tersebut di dalam rujukan yang sama:

“Larangan tersebut berjalan selama setahun kemudian dimansuhkan, atau larangan ini dikhususkan dengan sebab keadaan yang sempit pada tahun itu, tatkala luput keadaan itu maka tiada lagi pengharaman.”

Beliau menjelaskan lagi jika keadaan yang sempit atau susah berlaku pada zaman kini, adakah diharamkan kembali menyimpan daging korban lebih dari 3 hari? Beliau ada menjelaskan juga dalam 'Raudah al-Tolibin':

“Jika berlaku situasi sebegitu pada zaman kita atau negeri kita, adakah dihukumkan dengannya(haram)? Pendapat yang tepat lagi diketahui, ia tidak diharamkan pada hari ini walau apa situasi sekali pun. Jika seseorang ingin menyimpan maka digalakkan menyimpan daging korban dari bahagian yang dimakan (sendiri dan keluarga), bukan bahagian sedekah dan hadiah.”

Kesimpulannya, Rasulullah SAW pernah melarang daging korban disimpan lebih dari tiga hari, namun setelah itu Baginda mengizinkan kembali kerana hukum itu sudah dimansuhkan atau situasi dan keadaan sudah berubah.

Dengan ini tiada masalah jika daging korban yang akan dimakan oleh sendiri dan keluarga boleh disimpan selama mana pun.

Namun tidak digalakkan daging korban yang ingin disedekahkan atau dihadiahkan disimpan dalam tempoh yang lama kerana ia sunat diagihkan secepat mungkin.