Isu pembatalan penerbangan antara yang paling dibangkitkan orang ramai apabila situasi itu berlaku ketika pandemik COVID-19.

Malah,ada sesetengah pengguna merungut apabila syarikat penerbangan masih enggan membayar balik bayaran pembatalan.

Namun, menurut Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MAVCOM) mereka berpendapat bahawa syarikat penerbangan perlu terus berusaha memenuhi keperluan bayaran balik kepada pengguna yang terjejas.

Menerusi Bernama, MAVCOM menegaskan bahawa ia akan terus melaksanakan tugas di bawah Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 (Akta 771) dan Kod Perlindungan Pengguna Penerbangan Malaysia 2016.

Dalam kenyataan dikeluarkan, MAVCOM secara prinsipnya menegaskan syarikat penerbangan perlu membayar balik jumlah bersamaan dengan kos tiket pada masa pembelian termasuklah cukai, fi dan caj yang telah diperuntukkan di bawah mana-mana undang-undang tertulis.

Bayaran itu juga termasuk caj perkhidmatan pilihan yang telah dibeli oleh pengguna terbabit.

“Syarikat penerbangan mestilah melaksanakan prinsip wajar dan adil dalam penentuan kaedah pembayaran balik kepada pengguna yang terjejas.

“Kaedah pembayaran balik mesti meletakkan pengguna terjejas dalam keadaan sama pada waktu pembelian tiket untuk kepentingan terbaik syarikat penerbangan dan juga pengguna terbabit,” katanya.

Menurut MAVCOM, pada masa sama ia turut mengambil maklum bahawa kebanyakan syarikat penerbangan telah memenuhi permintaan bayaran balik tersebut.