Tugas dan peranan ibu bapa sama pentingnya dalam membentuk sahsiah dan keperibadian anak-anak. Ketepikan seketika analogi fiil seperti kuat melawan ikut ayah, atau suka berlengah ikut perangai ibu. Mungkin ya, ada kebenarannya. Tetapi penulis lebih suka membawa dimensi pembaca untuk melihat dan memahami daripada perspektif psikologi.

Berdasarkan perkongsian pengguna Twitter, Akif Basri; berikut disenaraikan 10 fakta tentang pengaruh bapa terhadap anak daripada perspektif psikologi.

Kredit Foto: Google
  1. Kajian menunjukkan anak yang ada bapa yang lebih rapat dengannya sewaktu kecil menunjukkan kurang tantrum, kurang masalah disiplin, lebih popular dan disukai di sekolah.
  1. Bagi latihan anak bercakap, bapa lebih berpengaruh daripada ibu dalam membantu perkembangan bahasa anak sekiranya bapa lebih banyak menggunakan perkataan (vocabulary) ketika bermain dan membacakan buku.

Kredit Foto: Google
  1. Apabila bapa lebih banyak bermain secara kasar (rough and tumble play) dengan anak, ini akan mempengaruhi mereka supaya lebih berani mengambil risiko di masa hadapan.
  1. Anak yang mempunyai bapa yang menyokong transisi anak ke sekolah mempunyai hubungan yang lebih baik dengan guru dan rakan.
  1. Mereka juga mempunyai skil sosial yang lebih baik.
Kredit Foto: Google
  1. Satu fakta yang menarik juga ialah bapa yang sering bertanyakan perihal anak di sekolah boleh mengelakkan anak mendapat kemurungan.
  1. Remaja perempuan yang mempunyai ayah yang lebih rapat dengannya menunjukkan risiko tingkah laku seksual serta seks pra-perkahwinan yang lebih rendah.
Kredit Foto: Google
  1. Sentuhan mesra seorang ayah terhadap anak perempuan mampu meningkatkan tahap keyakinan diri anak tersebut. Tetapi bukanlah sentuhan yang ke arah perbuatan seksual ya.
  1. Ayah yang terlibat dalam tukar lampin, mandi dan suap makan anak disamping selalu bermain dengan anak mempunyai hubungan yang lebih rapat dengan anak berbanding dengan bapa yang hanya bermain dengan anak tanpa melibatkan diri dengan tukar lampin, mandi dan suapkan makan.
Kredit Foto: Google
  1. Anak perempuan yang rapat dengan bapa menunjukkan IQ yang lebih tinggi daripada anak perempuan yang tidak rapat dengan bapa.

Kebanyakan fakta ini diterjemah daripada buku berjudul Do Fathers Matter? What Science Is Telling Us About the Parent We’ve Overlooked, nukilan Paul Raeburn. Menurut Akif Basri lagi, ada yang diambil terus daripada jurnal. Semoga perkongsian ini bermanfaat sekali gus berupaya menambah ilmu pengetahuan dalam selok belok keibubapaan yang kita pegang selama ini.